Умови продажу продукції 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) купівлі-продажу товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті ploom.ua. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Покупцем замовлення Товару Продавця на даному сайті.

1. Визначення термінів

1.1. Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») - договір в якому Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожній дієздатній фізичній та юридичній особі, яка до нього звернеться (Покупцю).

1.2. Продавець – ТОВ «ПРОДАКТ СЕРВІС ПЛЮС», 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, код ЄДРПОУ 45501396.

1.3. Покупець – дієздатна фізична або юридична особа, яка придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар на сайті Продавця. Фізичні особи, які мають намір придбати Товар повинні відповідати наступним критеріям:

− їм виповнилось 18 років,

− вони є споживачами нікотиновмісних і тютюнових виробів,

− вони проживають на території України (крім осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях або у зоні ведення бойових дій),

− вони погоджуються з умовами даного Договору.

1.4. Оферта – пропозиція Продавця в адресу дієздатної фізичної або юридичної особи щодо укладання даного Договору. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товарів.

1.5. Акцепт – надання фізичною та/або та юридичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.6. Замовлення - належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів. Здійснити Замовлення Товару на Сайті, Покупець може після проходження реєстрації на Сайті або введення персонального логіну та паролю, у разі, якщо Покупець вже зареєстрований. 

1.7. Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця. Інформація про товар може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.

1.8. Доставка товару – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару за місцем доставки товару.

1.9. Місце доставки товару – адреса, за якою здійснюється доставка товару Стороною за даним Договором.

1.10. Приймання-передача товару – дії Сторін даного Договору, які призводять до фактичної передачі Товару від однієї Сторони Договору іншій, та підтверджується розрахунковим документом, виданим в Місці доставки Товару або в Магазині.

1.11. Сторона (Сторони) за Договором – Продавець та Покупець враховуючи зміст умов Договору.

1.12. Сайт або Інтернет-магазин – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: ploom.ua, включаючи всі його веб-сторінки. Враховуючи характер розміщеної на Сайті продукції – доступ до даного Сайту є обмеженим. Доступ до Сайту надається тільки Покупцям, які відповідають наступним умовам:

− їм виповнилось 18 років,

− вони є споживачами нікотиновмісних і тютюнових виробів,

− вони проживають на території України (крім осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях або у зоні ведення бойових дій),

− вони погоджуються з умовами даного Договору.

Якщо особа не відповідаєте наведеним вище умовам, то така особа не можепереглядати Сайт та користуватися ним.

Здійснити замовлення Товару на умовах, викладених у цьому Договорі, Покупець можепісля проходження реєстрації на Сайті або введення персонального логіну та паролю, у разі, якщо Покупець вже зареєстрований. Вік користувача перевіряється на сайті за допомогою сервісу «Дія.Підпис» https://diia.gov.ua/. Продавець зберігає за собою право контролювати доступ на Сайт і перевіряти використання Покупцями цього Сайту.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. Акцептування Договору

2.1. Підтвердженням здійснення Покупцем акцептування умов даної публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товару є направлення Покупцем Продавцю за допомогою системи, розміщеної на Сайті, замовлення на відповідний Товар.

2.2. Даний Договір вважається укладеним та таким, що вступив в дію, з моменту оформлення Покупцем Замовлення на Товар.

2.3. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару, ознайомився та згоден зі змістом даного Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару, з ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов’язаннями щодо товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець беззастережно та в повному обсязі приймає всі умови даного Договору без виключень, а також вступає у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2.5. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про його місцезнаходження та режим роботи; основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю; спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару; гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності); гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання; порядок прийняття претензій; період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору; порядок розірвання даного Договору; інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

2.6. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору, якщо Товар, замовлений Покупцем, відсутній у Продавця на момент замовлення, за умови повідомлення Покупця у строк не більше трьох робочих днів з дати оформлення замовлення. Зазначені дії Продавця не є порушенням умов цього Договору та не тягнуть жодної відповідальності для нього. В такому випадку сума фактично здійсненої оплати за Товар зараховується в рахунок наступного Замовлення Покупця (за його бажанням) або повертається Покупцеві в повному розмірі.

3. Предмет Договору

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений ним Товар.

3.2. Сторони за даним Договором підтверджують, що укладання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної зі Сторін і при повному розумінні предмету та умов даного Договору.

3.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений та згоден із інформацією про умови доставки, з вартістю товару та умови оплати вартості доставки товару, який продається за умовами даного Договору, а також із інформацією про сам товар, а саме - стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристики матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією стосовно його виробника. Виробник попереджує, що допустиме відхилення від вказаних на Сайті розмірних величин товару - 3%. Покупець усвідомлює такі характеристики товару, їх значення та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

4. Замовлення та оплата Товару

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошик» на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Здійснити Замовлення Товару можуть лише особи, які відповідають наступним умовам:

− їм виповнилось 18 років,

− вони є споживачами нікотиновмісних і тютюнових виробів,

− вони проживають на території України (крім осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях або у зоні ведення бойових дій),

− вони погоджуються з умовами даного Договору.

4.3. Здійснити Замовлення Товару в Інтернет-магазині через форму «Кошик» Покупець може після проходження реєстрації на Сайті або введення персонального логіну та паролю, у разі, якщо Покупець вже зареєстрований. Вік користувача перевіряється на Сайті за допомогою сервісу «Дія.Підпис» https://diia.gov.ua/.

4.4. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

− прізвище, ім'я Покупця;

− адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця), або дані поштового відділення (поштомату, тощо) на яке має здійснюватися доставка;

− контактний телефон;

− адреса електронної пошти.

4.5. Покупець обирає Товар виходячи з пропозицій, зазначених на Сайті, додаючи бажані товари до «Кошика». Інформація про характеристики Товару, ціни та інша інформація викладені на Сайті лише у довідкових цілях і можуть змінюватися.Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в Кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.6. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

4.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину підчас оформлення Замовлення.

4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. Продавець вправі з метою перевірки вказаної Покупцем інформації зв’язатися з ним за допомогою вказаних Покупцем засобів зв’язку. Продавець обробляє замовлення у робочі години з понеділка по п’ятницю, окрiм вихідних та святкових і неробочих днів у відповідності до законодавства України.

4.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

4.9.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

4.9.2. він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»йому відомий і зрозумілий.

4.10. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.11 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.12. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.13. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару Покупцю під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні Замовлення. Проте така вартість доставки є орієнтовною і може бути змінена перевізником.

4.14. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.15. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються у національній валюті України (гривні) способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

4.16. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

4.16.1. Безпосередньо підчас оформлення Замовлення в Інтернет-магазині за допомогою сервісу LiqPay. У випадку замовлення Товару з оплатою online, замовлення вважається направленим Продавцеві з моменту списання коштів з карткового рахунку Покупця платіжним сервісом LiqPay. Списані з рахунку Покупця кошти вважаються передплатою Замовлення. Після оплати інтернет-замовлення на Сайті, Покупець отримує електронний фіскальний чек на електронну пошту, яка була вказана при реєстрації. Електронний чек надається за допомогою сервісу CheckBox. У разі помилоково вказаної адреси електронної пошти, або у разі її відсутності, Покупець може зв‘язатися зі службою підтримки інтернет-магазину за телефонами, вказаними на сайті, та запросити електронний фіскальний чек свого замовлення. Усі чеки зберігаються на Сайті та можуть бути надіслані у месенджери чи на електронну адресу за вимогою Покупця. Загальна сума платежів, здійснених за допомогою сервісу LiqPay одним Покупцем за один день, не може перевищувати 5 000 (п’ять тисяч) гривень.

4.16.2. Післяплатою при отриманні замовлення в представництві обраної Покупцем служби доставки.

4.17. Оплата Замовлення в будь-якому випадку має бути здійснена до моменту отримання Товару.

4.18. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару в розмірі, вказаному в Замовленні, вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

4.19. Строк обробки Замовлення Продавцем до 3 робочих днів з моменту оформлення Замовлення Покупцем. В разі, якщо Замовлення оформлено у вихідний або святковий(неробочий) день, строк обробки починається з першого робочого дня після оформлення Замовлення.

4.20. Продавець вправі відмовитися від виконання Замовлення Покупця без жодних негативних наслідків, пов’язаних з невиконанням умов Договору, у разі виявлення, що:

− Покупець не відповідає умовам, вказаним у п. 1.3. та 4.2. цього Договору;

− Покупець не надав усю необхідну інформацію для оформлення Замовлення, або надав неточну чи неправдиву інформацію;

− Покупець не виконав обов’язки по оплаті Товару;

− Товар закінчився або такого товару немає в наявності у передбаченій Замовленням кількості;

− Покупець відмовився від Замовлення;

− Встановлено обмеження на продаж таких Товарів;

− Відсутня можливість доставити Товар за вказаною Покупцем адресою;

− В інших випадках, передбачених Договором або чинним в Україні законодавством.

4.21. У випадку, якщо Продавець на підставі п. 4.22. відмовляється від виконання оплаченого Покупцем Замовлення, Продавець повертає Покупцю сплачені кошти. Для цього Покупцю потрібно заповнити Заяву на повернення коштів (Додаток №1 до цього Договору) та відправити оригінал цієї заяви за адресою: Київська обл., Бучанський р-н с. Чайки вул. Артура Яроша, 1а, ТОВ «Продакт Сервіс Плюс». Відправка відбувається коштом Покупця. Повернення коштів здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Продавцем оригіналу Заяви на повернення коштів від Покупця.

5. Строк та умови доставки Товару, умови приймання-передачі Товару.

5.1. Оплачені Замовлення готовляться Продавцем до відправки протягом 1 робочого дня. Замовлення отримані до 16:00 поточного дня комплектуються та передаються на відправку того ж дня. Замовлення, здійсненні після 16:00 або у неробочий час, будуть оброблятися найближчого робочого дня.

5.2. Право власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Товару,  а у випадку передачі Товару із залученням організацій-посередників, що надають послуги доставки, - з дати передачі Продавцем товару організації-посереднику, що надає послуги доставки товару. Ризик випадкового псування або втрати товару, що продається, переходить від Продавця до Покупця разом із виникненням у останнього права власності на такий товар.

5.3. Доставка Товару здійснюється службами доставки по території України (далі – «Компанії-перевізники») до місця, вказаного Покупцем у відповідному розділі під час оформлення Замовлення; при цьому, вартість послуг Компанії-перевізника сплачує Покупець, в тому числі у випадку, якщо при прийманні Товару він відмовився його отримати.

5.4. У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (направленого) Продавцем (Компанією-перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного/некомплектного/невідповідаючого асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів утримати, крім іншого, суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю, а також вартість зворотної доставки.

5.5. Про точну дату та час прибуття на місце доставки товару Покупцю Продавець (Компанія-перевізник) повідомляє Покупця за допомогою засобів зв’язку, вказаних Покупцем у Замовленні на Товар. Покупець зобов’язується прийняти Товар протягом 7 (семи) робочих днів з дати прибуття його за місцем доставки.

5.6. У випадку якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом встановленого строку передачі товару, Продавець має право розпорядитися таким товаром на власний розсуд.

5.7. При прийманні-передачі товару Покупець зобов’язаний перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовленню Покупця, а також комплектацію товару та наявність видимих недоліків товару.

5.8. Доставка Замовлення на суму від 450 грн. оплачується за рахунок Продавця та відбувається кур’єрською службою «Нова пошта» по всій території України (крім окупованих територій та зони бойових дій) до відділення «Нова пошта». Вартість доставки замовлень на суму до 450 оплачується Покупцем згідно тарифам перевізника.

5.9. Строки та інші умови доставки, не зазначені у цьому Договорі, визначаються кур’єрською службою (перевізником).

6. Порядок повернення та обміну Товару.

6.1. Порядок обміну чи повернення товару належної якості.

6.1.1. Повернення товару належної якості в Інтернет-магазин здійснюється згідно чинного законодавства України, тобто протягом 14-ти днів з моменту отримання Покупцем замовлення та за виконання наступних умов і згідно ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

− товар не був у використанні та збережено товарний вигляд;

− не пошкоджені (не відірвані) пломби та ярлики;

− наявний документ, який підтверджує здійснення покупки.

6.1.2. Для повернення або обміну товару належної якості протягом 14 днів, Покупцю необхідно звернутися до колл-центру інтернет-магазину за телефоном вказаним на Сайті. Менеджер магазину може попросити Покупця зробити відеофіксацію та опис причини повернення/обміну та відправити цей ролик в месенджери, які в наявності по вказаному номеру телефона. Після підтверждення від магазину, необхідно відправити Товар за адресою: Київська обл., Бучанський р-н с. Чайки вул. Артура Яроша, 1а ТОВ «Продакт Сервіс Плюс». Відправка відбувається коштом Продавця. Повернути/обміняти Товар належної якості можливо лише у випадку надання Покупцем Товаруразом із коробкою та комплектом, з супроводжуючою документацією, та оригіналом розрахункового документа, а також Заяви на повернення коштів, оформленої згідно Додатка №1 до цього Договору.

6.1.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою Товару Покупцеві.

6.1.4. Повернення сплачених коштів, у випадку повернення Товару належної якості протягом передбачених законодавством 14-ти днів, відбувається на банківську картку на підставі Заяви на повернення коштів (Додаток №1 до цього Договору), після перевірки комплектності та стану Товару, якщо Товар не має явних ушкоджень захисної плівки та має товарний вигляд. Строк зарахування коштів може становити кілька банківських днів та залежить від регламенту банківської установи. Повернення коштів здійснюється тільки на картку, з якої була проведена попередня транзакція.

6.1.5. Покупець вправі обміняти Товар належної якості на інший аналогічний товар, наявний у Продавця. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або повернути Товар Продавцю та вимагати повернення коштів на підставі Заяви на повернення коштів (Додаток № 1 до цього Договору).

6.1.6. Якщо під час огляду Товару, який повертається від Покупця будуть виявлені ознаки використання, пошкодження, відсутність пломб та ярликів, які унеможливлять перепродаж товару – Продавцем буде складено «акт огляду товару», описані недоліки\пошкодження та відправлено разом з товаром назад Покупцеві.

6.2. Порядок обміну або повернення товару неналежної якості.

6.2.1. Обмін або повернення товару неналежної якості в Інтернет-магазині здійснюється згідно чинного законодавства України, тобто протягом встановленого гарантійного строку та згідно ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» за наступних умов:

− обмін/повернення здійснюється лише у тому магазині, у якому Покупець купував товар;

− обмін/повернення здійснюється за умови наявності лише виробничого дефекту, який виник не з вини Покупця (Продавець може відмовити у обміні\поверненні, якщо пошкодження були нанесені Покупцем, а не з вини виробника чи Продавця);

− Покупець надав документ, що підтверджує факт здійснення покупки, упаковку Товару та документацію на Товар.

6.2.2. Під товаром неналежної якості, розуміється товар з виробничими дефектами(недоліками), які виникли не з вини Покупця та виявлені Покупцем протягом встановленого гарантійного строку.

6.2.3. У разі виявлення Покупцем протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, Покупець має право вимагати від Продавця:

− пропорційного зменшення ціни;

− безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

− відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором вимагати від Продавця або виробника Товару:

− розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

− вимагати заміни Товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця (виробника).

6.2.4. Для повернення або обміну товару неналежної якості, Покупцю необхідно звернутися до колл-центру інтернет-магазину за телефоном вказаним на Сайті. Менеджер магазину може попросити Покупця зробити відеофіксацію та опис причини повернення/обміну та відправити цей ролик в месенджери, які в наявності по вказаному номеру телефона. Після підтверждення від магазину, необхідно відправити Товар за адресою: Київська обл., Бучанський р-н с. Чайки вул. Артура Яроша, 1а, ТОВ «Продакт Сервіс Плюс». Відправка відбувається коштом Продавця. Для повернення сплачених за Товар грошових коштів Покупець направляє також Заяву на повернення коштів, оформлену згідно Додатка №1 до цього Договору, а також (за наявності) висновок експертизи про наявні недоліки Товару.

6.2.5. Продавець вправі відмовити Покупцю у заміні/поверненні Товару неналежної якості якщо:

− закінчився гарантійний строк на товар;

− відсутні документи, що підтверджують придбання товару у даного продавця (чек, накладна, тощо) і немає змоги їх відновити;

− відсутня упаковка чи документація на товар;

− Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування товаром або його зберігання.

6.3. «Стіки» обміну та поверненню не підлягають.

7. Права та обов’язки Сторін Договору.

7.1. Обов’язки Продавця:

7.1.1. Передати товар Покупцеві дотримуючись умов даного Договору;

71.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

7.2. Права Продавця:

7.2.1. Вимагати від Покупця прийняття Товару, який поставлений у відповідності до умов даного Договору;

7.2.2. Вимагати від Покупця виконання обов’язків, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

7.2.3. Відмовити Покупцеві у продажу товару, якого не має у наявності у Продавця або виробника товару.

7.2.4. В залежності від ринкової кон’юнктури в будь-який час на розсуд Продавця переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті;

7.2.5. Проводити розпродажі та пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай.

7.3. Обов’язки Покупця:

7.3.1. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу, способами та порядком його оплати;

7.3.2. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;

7.3.3. Здійснити або забезпечити приймання товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору;

7.3.4. Здійснити оплату товару в порядку та строки, встановлені цим Договором;

7.3.5. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору або передбачені нормами чинного законодавства України.

7.4. Права Покупця:

7.4.1. Вимагати від Продавця передачі товару у відповідності до умов даного Договору;

7.4.2. Вимагати від Продавця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

7.4.3. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

7.4.4. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

7.4.5. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

8. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду та врегулювання спорів.

8.1. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації Товару обмежується правом Покупця відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були оплачені частково або в повному обсязі).

8.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

8.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.4. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.5. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

8.6. Розгляд претензій здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.

8.7. У випадку не досягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

8.8. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставинзокрема (але не виключно) таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, повідомляє про це іншу Сторону.

9. Строк дії Договору.

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (реєстрації Замовлення в інтернет-магазині Продавця) і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

10. Зміна умов Договору та його розірвання.

10.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Продавцем в односторонньому порядку з подальшим опублікуванням таких змін на Сайті Інтернет-магазину.

10.2. Дострокове припинення (розірвання) даного Договору здійснюється в порядку та на умовах, визначених цим Договором або чинним в Україні законодавством.

11. Конфіденційність і захист персональних даних.

11.1. Продавець поважає таємницю приватного життя користувачів Сайту. Продавецьзобов'язується вжити відповідних заходів забезпечення безпеки персональних даних, які Покупець надає підчас користування Сайтом та оформлення Замовлень.

11.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

11.3. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

11.4. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

12. Інші умови Договору.

12.1. Договір є обов'язковим для виконання Сторонами.

12.2. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частини не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.

12.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання, передачу третім особам своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин в сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України. Продавець має право розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця та надсилати на адресу електронної пошти/ номер телефону Покупця електронні листи/ смс-повідомлення з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;

12.4. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, в тому числі з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про захист прав споживачів».

12.5. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладання даного Договору.

12.6. Покупець погоджується отримувати на вказані в Замовленні та Специфікації електронну адресу та номер мобільного телефону листи та/або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру.

12.7. По всім питанням, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «ПРОДАКТ СЕРВІС ПЛЮС»

65005, місто Одеса, вул.Бугаївська, будинок 33

Код ЄДРПОУ 45501396

IBAN UA233071230000026005011463694

в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро

МФО 307123

ІПН  455013915521

тел. 38 (050) 312 96 30

Директор Власов О.В.

Додаток №1

Будь ласка, підтвердіть свій вік і що ви є споживачем нікотиновмісної продукції.

Вам більше 18 років і споживаєте нікотиновмісну продукцію?

Будь-ласка вкажіть дату народження
Підтвердити

Цей веб-сайт містить інформацію, що надається в процесі реалізації та стосується продукції, що призначена для використання лише повнолітніми споживачами нікотиновмісної продукції. Нікотин викликає залежність.

Підтверджуючи свій вік, ви також надаєте нам запит та погоджуєтесь на отримання інформації про продукцію на цьому сайті у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».