Правила програми «Ploom Club»

1. Загальні положення

1.1. Програма «Ploom Club» (далі – Програма) — програма щодо інформування повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції, які надали свою згоду на отримання інформації про продукцію групи компаній JTI, а саме – пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння Ploom X Advanced, побудована, в тому числі, на системі нарахуваннякопичення і використання балів Учасником за виконання умов цих Правил Програми “Ploom Club” (надалі – Правила), розміщених на Сайті ploom.ua.
1.2. Організатором Програми є Приватне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (ідентифікаційний код 19345204), місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд 30 а (далі — Організатор). Виконавцем Програми є Дочірнє підприємство «Клевер Форс», (ідентифікаційний код 33194747), місцезнаходження: 01024, Україна,  м. Київ, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, буд. 3а (далі — Виконавець).

2. Терміни та визначення

2.1.   Бали — умовні одиниці, які нараховуються Організатором Учаснику при виконанні умов даних Правил.

2.2. Спеціальні пропозиції — це пропозиції, які надаються Учаснику у вигляді мультибрендового сертифікату Бодокард на суму, еквівалентну номіналу сертифікату або замовлення певних, визначених Організатором аксесуарів в обмін на Бали. Учасник може обрати відповідний  сертифікат або Товар в якості обміну на Бали (їхню відповідну визначену цими Правилами та іншими умовами на Сайті кількість) та які доступні Учаснику на момент списання Балів з його Особистого кабінету. Спеціальні пропозиції не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані у грошовому еквіваленті. Спеціальні пропозиції не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей.

2.3. Нарахування Балів — порядок накопичення Балів, у результаті якого відбувається збільшення кількості Балів на рахунку Учасника з підстав, передбачених у Правилах.

2.4. Особистий кабінет — розділ Сайту, який дозволяє зареєстрованому на Сайті  Учаснику отримати доступ до деталей своїх замовлень, Балів тощо.

2.5. Сайт — веб-сайт ploom.ua

2.6. Списання Балів — порядок, у результаті якого відбувається зменшення кількості  Балів в Особистому кабінеті Учасника у зв'язку з обміном Балів Учасником на  Спеціальні  пропозиції або замовлення певних, визначених Організатором Аксесуарів на Сайті в розділі Аксесуари.

2.7. Споживач — повнолітня особа, що досягла 18 років, проживає в Україні і споживає нікотиновмісні вироби та зареєстрована у Програмі.

2.8. Учасник — Споживач, що погодився з цими Правилами, відповідає умовам даних Правил та бере участь у Програмі.

2.9. Товари – продукція групи компаній JTI, імпортером якої є Організатор, а саме – аксесуари, що включають: палички для чистки, зарядний кабель USB типу С, адаптер живлення, контейнер для використаних стіків, змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced (різних кольорів), чохол для пристрою Ploom X Advanced (різних кольорів).

2.10. Територія проведення Програми -  Програма проводиться на всій території України за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих російською федерацією та/або збройними формуваннями російської федерації, в межах, що визначені чинним законодавством України, виключно з міркувань безпеки (надалі — Територія проведення Програми) на Сайті    ploom.ua  (надалі – Сайт).

2.11. Строк проведення Програми: з 27 травня 2024 року по 31 грудня 2026 року включно.

Після завершення Строку проведення Програми, Організатор має право припинити проведення Програми в цілому або частково, або продовжити її дію шляхом викладення Правил в новій редакції.

3. Умови участі у Програмі

3.1. Підключення та реєстрація Учасників до Програми здійснюється при реєтрації на Сайті шляхом проставлення відповідної відмітки - погодження на участь у Програмі.

3.2. Надаючи свою згоду у  порядку, визначеному п.3.1 цих Правил, Учасник автоматично бере участь у Програмі (стає Учасником) та зобов'язується самостійно ознайомитися з Правилами Програми.

3.3. Участь у Програмі означає повну безумовну згоду Учасника з Правилами Програми.

3.4. У рамках Програми Учаснику доступні Спеціальні пропозиції, які можуть бути отримані відповідно до умов Правил.

3.5. Отримання Спеціальних пропозицій можливо виключно за умови проходження процедури реєстрації на Сайті, проходження процедури верифікації віку Учасника за допомогою «Дія.Підпис» https://diia.gov.ua   та надання документів, підтверджуючих вік Учасника за запитом представника Виконавця Програми на пошту [email protected].

3.6. Бали нараховуються в Особистому кабінеті Учасника на умовах, викладених у розділі 5 цих Правил.

3.7. Участь у Програмі будь-якого Учасника припиняється, а Бали анулюються у випадках, визначених даними Правилами та/або в інших визначених на розсуд Організатора випадках.

3.8. Учасник Програми не має права передавати та / або будь-яким іншим чином поступатися своїми правами, пов'язаними з участю в Програмі, третій особі (особам).

3.9. Умови отримання  Спеціальних пропозицій є однаковими для усіх Учасників.

3.10 Погоджуючись з цими Правилами Учасник підтверджує, що є повнолітнім споживачем нікотиновмісної продукції.

4. Вимоги до Учасників Програми

4.1. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам п. 4 цих Правил та належним чином виконала всі умови Правил.

4.2. До участі в Програмі допускаються особи:

-      які є повнолітніми (віком від 18 років) особами на момент початку участі у Програмі;

-      які є споживачами нікотиновмісних виробів;

-      які проживають на території проведення Програми та є користувачами Інтернету;

-      надали згоду на участь у Програмі.

4.3. Учасниками Програми не визнаються та не можуть бути особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи незалежно від виконання ними умов цих Правил.

4.4. Учасники Програми зобов’язуються:

4.4.1. Ознайомитися та дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

4.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

4.4.3. Вносити зміни та / або доповнення до даних, наведених в Особистому кабінеті Програми Учасника, у разі будь-яких змін щодо даних Учасника.

4.4.4. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.

4.4.5. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Програмі.

4.4.6. Самостійно контролювати стан свого Особистого кабінету з Балами та не надавати доступ до нього будь-яким іншим особам.

4.4.7. Не розголошувати інформацію про паролі / облікові дані будь-які іншій особі.

4.5. Беручи участь у Програмі, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

4.6. Надання учасником Програми недостовірних / некоректних даних, вказаних для участі в Програмі, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким Учасником, звільняє Організатора/Виконавця від обов’язку нараховувати Бали та пропонувати Спеціальні пропозиції, і такий Учасник втрачає право на участь у Програмі, а його бали анулюються.

4.7. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Програмі Учасника, який порушив обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надав на запит у запитуваний  Організатором/Виконавцем строк документів, що підтверджують вік, довідки про присвоєння РНОКПП, паспорта тощо.

4.8. Організатор залишає за собою право анулювати кількість Балів, накопичених Учасником, у наступних випадках:

4.8.1. Порушення чи неналежне виконання умов Програми.

4.8.2. Надання недостовірної інформації, зокрема щодо віку Учасника та інших осіб, яких він залучаєв межах участі у Програмі.

4.8.3. Виявлення фактів зловживання Спеціальними пропозиціями Учасниками.

4.8.4. У зв'язку зі смертю Учасника Програми та у зв'язку з визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;

4.8.5. Виявлення Організатором /Виконавцем інших зловживань Учасника у рамках Програми.

4.8.6. Інші випадки, передбачені цими Правилами та/або на розсуд Організатора.

4.9. У випадку прийняття Організатором/Виконавцем  рішення про припинення участі у Програмі внаслідок обставин, визначених цим пунктом Правил, Організатор/Виконавець направляє відповідне повідомлення Учаснику про припинення участі в Програмі за допомогою будь-якого каналу зв’язку.

4.10. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі у Програмі шляхом звернення за безкоштовним номером 0800-508-800 або через форму зворотнього зв’язку зазначену на Сайті. У цьому випадку накопичені Бали Учасника будуть анульовані.

4.11. Припинення Участі в Програмі відбувається при настанні однієї із таких подій:

-       одностороння відмова Учасника від Участі у Програмі, способами, які визначені в п.4.10. Правил;

-       рішення Організатора Програми;

-       смертю Учасника, про що родичі Учасника можуть повідомити засобами, визначеними в п.4.10 Правил.

4.12. Учасник, що не виконує / неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Програмі.

5. Правила накопичення Балів

5.1. Відповідно до умов Програми, Бали нараховуються за виконання Учасником дій, визначених п.5.2. Програми.

Загальна кількість Балів, які доступні Учаснику для обміну на Спеціальні пропозиції протягом 1 (одного) календарного місяця ( з першого по останній день календарного місяця) не може перевищувати 1700 Балів.

5.2. Учасники Програми отримують Бали за виконання наступних дій:

 

Умови нарахування Балів

Кількість балів

5.2.1.

Реєстрація в Програмі «Ploom Club»

35

5.2.2.

Реєстрація Пристрою:

-        Пристрій Ploom X Advanced – Чорний

-       Пристрій Ploom X Advanced – Сріблястий

-       Пристрій Ploom X Advanced – Синій

-       Пристрій Ploom X Advanced – Золотистий

200

5.2.3.

Запрошення друга- повнолітнього споживача нікотиновмісної Продукції до Програми «Ploom Club»

250

5.2.4.

Придбання Аксесуарів із наступного переліку:

-       Палички для чистки;

-       Зарядний кабель USB типу С;

-       Адаптер живлення;

-       Контейнер для використаних стіків;

-        Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Сріблястий металік

-       Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Сірий графіт

-       Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Золотистий шампань

-       Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Класичний чорний

-       Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Темно-синій

-       Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Зелені тропіки

-       Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Червона лава

-       Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Блакитний океан

-       Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Біла бавовна

-       Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced - Червоні сутінки

-       Чохол для пристрою Ploom X Advanced - Чорний

-       Чохол для пристрою Ploom X Advanced - Сірий

-        Чохол для пристрою Ploom X Advanced - Червоний

-        Чохол для пристрою Ploom X Advanced – Зелений

-       Чохол для пристрою Ploom X Advanced – Синій

50

5.2.5.

Згода на отримання інформаційних розсилок Програми «Ploom Club»

 

10

5.2.6.

Привітання з Днем Народження

 

50

5.2.7.

Привітання з річницею участі в Програмі «Ploom Club»

25

5.3. У разі скасування замовлення аксесуарів, визначених в п.5.2.4. Правил, повернення, часткового повернення протягом 14 днів з моменту отримання тощо, за вчинення якого Учаснику Програми були нараховані бали, такі бали підлягають відкликанню. Якщо ж ці бали були використані до моменту повернення Аксесуарів, то відповідна кількість Бали буде відкликана з рахунку Учасника при наступному нарахуванні Балів.

5.4. Умовою для нарахування Балів  Учаснику за дії „його друга», визначені у п. 5.2.3. Правил, є проходження ним процедури реєстрації з подальшим наданням згоди на участь у Програмі (проставлення відповідної відмітки) на Сайті, де Учасник (Учасник - Друг – повнолітній споживач нікотиновмісної Продукції) використовує  реферальний код, наданий іншим Учасником Програми. Друг під час реєстрації на Сайті Програми у відповідному полі повинен використати свій реферальний код. Для проходження реєстрації Друг повинен ознайомитися із цими Правилами та погодитися з ними і пройти попередньо процедуру верифікаціі.

5.5.  Організатор може на свій розсуд зупинити накопичення Балів Учасникам, попередивши про це Учасника.

5.6. Організатор має право призупинити нарахування Балів на період розгляду ситуації у випадку наявності підозри в діях Учасника елементів або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання Спеціальними пропозиціями, наданими Учасникам у рамках Програми.

5.7. Організатор має право здійснювати нарахування додаткових балів, за інші активності, які Організатор визначить на власний розсуд.

5.8. Організатор залишає за собою право змінювати умови / періодичність / події, відповідно до яких будуть нараховуватись бали, а також асортимент пропозицій.

 

6. Правила списання та обміну Балів  

6.1. В рамках Програми Учасник в своєму Особистому кабінеті може обміняти Бали на Спеціальні пропозиції, а саме на:

6.1.1. мультибрендові сертифікати Бодокард на суму, еквівалентну номіналу сертифікату, які надають право Учаснику на придбання товарів/послуг  на суму, еквівалентну номіналу сертифікату. Доступні номінали 100, 200, 500 та 1000 гривень.

6.1.2. або замовлення певних, визначених Організатором аксесуарів, в обмін на Бали, а саме:

Палички для чистки

Зарядний кабель USB типу С

Адаптер живлення

Контейнер для використаних стіків

Змінна передня панель для пристрою Ploom X Advanced, коліри на вибір: сріблястий, сірий, золотистий, чорний, темно-синій, тропічний зелений, червона лава, блакитний океан, білий, червоні сутінки

Чохол для пристрою Ploom X Advanced, кольори на вибір: чорний, сірий, червоний, зелений, синій

6.2. Після обрання Учасником Спеціальної пропозиції, а саме після того як Учасник підтверджує обмін (тобто списання Балів ) йому на електронну пошту, вказану при реєстрації в Програмі  надходить лист з інформацією, стосовно подальших дій з метою його отримання.

6.3.        Учасник протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення повинен  направити Виконавцю/Організатору електронною поштою на адресу [email protected]  наступні документи/інформацію:

-        скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію ID-картка та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру,

-        скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (ІПН), у разі наявності, або скан-копію власного паспорту громадянина України з відміткою про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

-        місто, номер відділення Нова Пошта та номер телефону отримувача у випадку замовлення аксесуарів вобмін на Бали.

Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання

6.4. Після перевірки наданих Учасником документів, такий Учасник отримує номер мультибрендового сертифікату Бодокард у і код його підтвердження на електронну пошту зазначену при реєстрації та/або аксесуари, шляхом відправлення на відділення Нової пошти,, вказане Учасником за запитом Виконавця Програми.

6.5. Бали доступні для накопичення протягом необмеженого періоду, проте мають термін дії 24 місяці від реєстрації, але у бідь якому разі протягом Строку проведення Програми.

6.6. Бали списуються в кількості, необхідній для отримання Сертифікатів та/або Аксесуарів, а Учасник у свою чергу отримує Спеціальні пропозиції шляхом обміну балів на Спеціальні пропозиції.

6.7. Накопичені балів Учасника не можуть бути обміняні в грошовому еквіваленті.

6.8. Списати накопичені бали на Спеціальні пропозиції третіх осіб учасник може не більше ніж 7 разів протягом календарного місяця та на суму не більшу ніж 1700 Балів.

6.9. Спеціальні пропозиції не підлягають обміну чи поверненню

6.10. Зворотній обмін Спеціальних пропозиції на Бали не допускається.

7. Інформування щодо Правил Програми

7.1. Інформування щодо цих Правил здійснюється на офіційному Сайті.

7.2. Правила Програми можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом усього Строку проведення Програми. Зміни та / або доповнення Правил можливі лише в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо Правил програми. Такі зміни і / або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

8. Загальні умови Програми

8.1. Участь у Програмі автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника з цими Правилами. Порушення Учасником Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Програмі, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.

8.2. Беручи участь у Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних на умовах і у порядку, визначених у Політиці з обробки персональних даних, що відображена на Сайті. Персональні дані Учасників будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ним особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних. Щодо всіх персональних даних, наданих Учасниками, Організатором або уповноваженими ним особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Учасник Програми, погоджуючись з цими Правилами, висловлює свою згоду на отримання повідомлень інформаційного характеру у рамках Програми будь-яким каналом зв’язку, наданим Споживачем.

8.4. Організатор, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території України, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ним третіх осіб обставини, внаслідок яких функціонування Програми або доставка Сертифікатів стали неможливими.

8.5. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором як до, так і після початку Програми.

8.6. У разі рішення Організатора припинити дію Програми Організатор повідомляє Учасників про своє рішення припинити дію Програми шляхом розміщення такої інформації на Сайті.

8.7. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:

8.8.1. Неознайомлення Учасників з цими Правилами.

8.8.2. Організатор на власний розсуд може заборонити подальшу участь у Програмі будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.

8.9. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового підтримання та організації функціонування Програми.

8.19. Організатор не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Програмі будь-кого з Учасників Програми.

8.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються винятково цієї Програми. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.11. Усі відносини, що стосуються функціонування Програми, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із функціонуванням Програми, є остаточними і не підлягають перегляду.

8.12. У випадках припинення, скасування цієї Програми Організатором та / або позбавлення права Учасника на подальшу участь у цій Програмі, Учасник не має права вимагати будь-яке відшкодування чи компенсацію від Організатора або Виконавця.

8.13. Оподаткування вартості Спеціальних пропозицій, отриманих Учасниками проводиться відповідно до чинного законодавства України. Виконавець Програми, будучи податковим агентом відповідних Учасників Програми, проводить нарахування, утримання та сплату всіх необхідних податків та зборів  від імені та за рахунок Учасника з доходів фізичної особи – Учасника Програми, у відповідності до встановлених законодавством вимог.

8.14. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України».

Будь ласка, підтвердіть свій вік і що ви є споживачем нікотиновмісної продукції.

Вам більше 18 років і споживаєте нікотиновмісну продукцію?

Будь-ласка вкажіть дату народження
Підтвердити

Цей веб-сайт містить інформацію, що надається в процесі реалізації та стосується продукції, що призначена для використання лише повнолітніми споживачами нікотиновмісної продукції. Нікотин викликає залежність.

Підтверджуючи свій вік, ви також надаєте нам запит та погоджуєтесь на отримання інформації про продукцію на цьому сайті у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».